Föreningens syfte är att bevaka villa- och markägarnas gemensamma intressen inom Gerby–Västervik skärgård, värna om skärgårdens vägfria kulturtradition samt främja villa- och båtlivet i en trivsam grön skärgård med rik flora och fauna.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att följa med skärgårdens utveckling, samt förse medlemmar med information, ta initiativ, utarbeta utredningar, lägga fram förslag och ge utlåtanden. Delta I planering av skärgården, handled och ge sina medlemmar råd. Arrangera möten, diskussionstillfällen samt bedriva informations- och upplysningsverksamhet. Följa upp och underhålla vattenströmning samt ge understöd för förbättring av den, följa upp och förebygga förorening och igen växtlighet samt ge understöd för motverkan av dessa samarbeta med andra föreningar med liknande intressen.

Föreningens kontaktuppgifter

Ordförande Timo Kantokari    

Tel. 040 516 2801
Epost: timo.kantokari@saunalahti.fi