Verksamhetsplan för år 2013

Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att bevaka villa- och markägarnas gemensamma intressen inom Gerby – Västervik skärgård, värna om skärgårdens vägfria kulturtradition samt främja villa- och båtlivet i en trivsam grön skärgård med rik flora och fauna.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att följa med skärgårdens utveckling, samt förse medlemmar med information, ta initiativ, utarbeta utredningar, lägga fram förslag och ge utlåtanden. Delta I planering av skärgården, handled och ge sina medlemmar råd. Arrangera möten, diskussionstillfällen samt bedriva informations- och upplysningsverksamhet. Följa upp och underhålla vattenströmning samt ge understöd för förbättring av den, följa upp och förebygga förorening och igenväxtlighet samt ge understöd för motverkan av dessa samarbeta med andra föreningar med liknande intressen.

Verksamhet

Ökning av medlemsantalet till 250 personer. Nedre åldersgräns för medlemmar 15 år.
​Uppföljning av ärenden och tidtabeller för Framtidens Skärgårdsstrategi och övriga till Gerby-Västervik området hörande ärenden. Ge till dessa relaterade möjliga utlåtanden samt vid behov organisera diskussionstillfällen.
Ärendeförberedande tjänstemän, planeringssektionsmedlemmar eller politiker kan inbjudas till diskussions- och informationstillfällen.
Kartlägga och utveckla samarbetet med övriga föreningar och aktörer.