Printa blanketten och fyll i den. Scanna den sedan och skicka den till gerbyvastervikrf@gmail.com