Inkomster      Utgifter 
Medlemsintäkter4000,00     Hemsideutveckling (A)500,00
30 nya medlemmar x 10,-300,00     Medlemsanskaffning500,00
5 nya medlemmar x 5,- 25,00     Administrativa utgifter (B)1500,00
Reklamprodukter490,00     Bankutgifter200,00
       Möteskostnader500,00
       Övriga utgifter (C)    1615,00
Totalt4815,00 4815,00
    
    

A)  Vidare utveckling och årsavgifter för hemsidor
B)  Administrativa utgifter (fakturering/informatsions utskick)
C)  Medlemstillställningar, kontakt med andra aktörer, träffar, anslagstavlor, reklamprodukter etc.