TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
 
Tarkoitus ja toiminnan laatu
 

Yhdistyksen  tarkoituksena  on  valvoa  huvila-  ja  maaomistajien  yhteisiä  etuja  Gerby–Västervikin saaristossa,  vaalia  saariston  tietöntä  kulttuuriperinnettä  sekä  edistää  huvila  ja  veneilyelämää viihtyisässä ja vihreässä saaristossa rikkaalla kasvistolla ja eläimistöllä.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm: seuraa saariston kehitystä, sekä antaa jäsenille tietoa, tekee  aloitteita,  selvityksiä,  esityksiä  ja  antaa  lausuntoja.  Osallistuu  saaristoa  koskevaan suunnitteluun  sekä  ohjaa  ja  neuvoo  jäseniään.  Järjestää  kokouksia,  keskustelutilaisuuksia  sekä harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa. Seuraa ja ylläpitää vedenvirtausta sekä antaa tukea tämän parantamiseen. Seuraa  ja  ehkäisee  saastumista  ja  umpeenkasvua  sekä  antaa  tukea  näiden torjumiseksi.  Lisäksi  yhdistys  toimii  yhteistyössä  muiden  vastaavien  etujen  puolesta työskentelevien yhdistysten ja toimijoiden kanssa.
 
Toimenpiteet:

  • Gerby – Västervik saaristoalueen kehittäminen muiden alueella toimivien yhdistysten ja  toimijoiden  kanssa.  Kun  yhteinen  kiinnostuksen  ja  kehittämisen  kohde  löytyy, apurahojen hakeminen ja sopimusten neuvotteleminen yhteistyössä.
  • Jäseniltojen  ja  keskustelutilaisuuksien  järjestäminen  Gerbyn-  ja  Västervikin saaristoalueen  ajankohtaisista  asioista.  Tilaisuuksiin  kutsuttaisiin  myös  mukaan kunnallispoliitikkoja,  virkamiehiä  ja  yrittäjiä  kuulemaan  yhdistyksen  toiveista  ja ajatuksista saaristoalueen kehittämiseksi. 
  • Tiedottaminen  jäsenistölle  yhdistyksen  ilmoitustauluilla  Gerbyn  ja  Västervikin venesatamissa saaristoalueen pienvenereiteistä ja alueen nopeusrajoituksista. 
  • Yhdistyksellä  on  molempien  jakokuntien  lupa  epävirallisten  venereittien merkitsemiseen. Epäviralliset merimerkit tulee anoa yhdistykseltä yhteyshenkilöiden (Seppo  Koljonen  ja  Frank  Sparv)  kautta.  Yhdistyksellä  on  mahdollisuus  avustaa merimerkkien hankinnassa.
  • Tulevaisuuden  Saaristostrategian  jatkon  seuraaminen  kaavoituksen  ja  muun toiminnan  osalta  sekä  muihin  Gerby  –  Västervik  alueeseen  liittyvien  asioiden  ja aikataulujen seuraaminen ja niihin liittyvien mahdollisten lausuntojen antaminen.  
  • Jäsenmäärän  kasvattaminen vuonna  2016  vähintään 35 henkilöllä  (30+5). Jäseneksi liittyvän alaikäraja on 15v.