Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa huvila- ja maaomistajien yhteisiä etuja Gerby-Västervikin saaristossa, vaalia saariston tietöntä kulttuuriperinnettä sekä edistää huvila ja veneilyelämää viihtyisässä ja vihreässä saaristossa rikkaalla kasvistolla ja eläimistöllä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm: seuraa saariston kehitystä, sekä antaa jäsenille tietoa, tekee aloitteita, selvityksiä, esityksiä ja antaa lausuntoja. Osallistuu saaristoa koskevaan suunnitteluun sekä ohjaa ja neuvoo jäseniään. Järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa. Seuraa ja ylläpitää vedenvirtausta sekä antaa tukea tämän parantamiseen.  Seuraa ja ehkäisee saastumista ja umpeenkasvua sekä antaa tukea näiden torjumiseksi. Lisäksi toimii yhteistyössä muiden vastaavien etujen puolesta työskentelevien yhdistysten kanssa.

Yhdistyksen yhteystiedot

Puheenjohtaja Mats Söderlund     

Puh. 050-4283757